COVID-19

INFORMACIÓN RELATIVA Á COVID-19

Protéxete e protéxenos, seguir as normas axuda coidarnos. Cóidate.

Preme nestes enlaces:

Instruccións profesorado COVID-19 para o curso 2020/2021

Instruccións alumnado COVID-19 para o curso 2020/2021

Plan de adaptación COVID-19 para o curso 2020/2021

Rexistro de ausencias do alumnado pola COVID-19 para o curso 2020/2021

Rexistro de ausencias do profesorado pola COVID-19 para o curso 2020/2021

Xustificante de faltas de asistencia do alumnado