Instalacions

INSTALACIÓNS

Para a familia sanitaria contamos cun pequeno hospital con todos os elementos cos que se pode atopar o alumado na súa futura vida laboral, desde unha butaca de dentista co seu correspondente material, ata unha cama articulada, un autoclave para desinfección, etc. 

Así mesmo, contamos con varias aulas equipadas con computadores para o ensino-aprendizaxe de distintos programas informáticos e softwaresimprescindibles para o desenvolvemento de perfís profesionais das familias administrativa e comercial.

Por último, contamos tamén cunha biblioteca a disposición do noso alumnado, materiais para prácticas comerciais, proxectores en todas as aulas, entre outros.