Coidados Auxiliares de Enfermaría

CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Que título se obtén? Técnica/o en Coidados Auxiliares de Enfermaría.

Que se aprende a facer? Proporcionar coidados auxiliares ao paciente/cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contorno como membro dun equipo de enfermaría nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a dependencia do diplomado de Enfermaría ou, no seu caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia sanitaria derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.

En que ámbitos se traballa? Organización e xestión da unidade ou consulta, prestación de servizo e educación sanitaria. 

Que ocupacións se desempeñan? Auxiliar de enfermaría/clínica, de balnearios, de atención primaria e coidados de enfermaría a domicilio; Auxiliar bucodental, xeriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiais e de saúde mental.

90%

do noso alumnado aproba o ciclo.

300

horas de actividades prácticas na aula.

65%

do noso alumnado atopa traballo cando remata a FCT.

440

horas de formación en centros de traballo.

Módulos Profesionais do Ciclo

CÓDIGOMÓDULOS 1º CURSOHORAS
CM0FOLFormación e orientación laboral55
CM0304Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material160
CMHC55Horas á disposición do centro55
CM0305Operacións administrativas e documentación sanitaria55
CM0308Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente na actividade comercial130
CM0RETRelacións no equipo de traballo55
CM0310Técnicas básicas de enfermaría320
CM0311Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica130
CÓDIGOMÓDULOS 2º CURSOHORAS
CM0302Formación en centros de traballo440