Técnico Xestión Administrativa

TÉCNICO XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Que título se obtén? Técnica/o en Xestión Administrativa.

Que se aprende a facer? Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

En que ámbitos se traballa? En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, desde o sector servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

Que ocupacións se desempeñan? Auxiliar administrativa/o, axudante de oficina; auxiliar administrativa/o de cobramento e pagamentos, administrativa/o comercial, auxiliar administrativa/o de xestión de persoal, auxiliar administrativa/o das administracións públicas, recepcionista, empregada/o de atención á clientela, empregada/o de tesouraría e empregada/o de medios de pagamento. 

75%

do noso alumnado continua coa súa formación.

460

horas de distintas actividades en equipo.

350

pulsacións por minuto ao rematar.

410

horas de formación en centros de traballo.

Módulos Profesionais do Ciclo

CÓDIGOMÓDULOS 1º CURSOHORAS
MP0449Formación e orientación laboral107
MP0156Inglés160
MP0438Operacións administrativas de compravenda133
MP0448Operacións auxiliares de xestión de tesouraría160
MP0441Técnica contable133
0P0441Tratamento informático da información267
CÓDIGOMÓDULOS 2º CURSOHORAS
MP0437Comunicación empresarial e atención ao cliente123
MP0439Empresa e administración123
MP0446Empresa na aula156
MP0442Operación administrativas de recursos humanos123
MP0443Tratamento da documentación contable105
MP0451Formación en centros de traballo410